Amide KDO

Amide KDO
------------; 68155-07-7; 8051-30-7; 68603-42-9
931-329-6; 268-935-9; 232-483-0; 271-657-0
Cocoamide DEA

Onder de naam Amide is er door ons een complete range produkten ontwikkeld, die gebruikt worden in zowel cosmetische als technische produkten. De oppervlakte-actieve eigenschappen komen voort uit de balans tussen de hydrofiele hydroxy-alkyl groep van het gesubstitueerde stikstof atoom en de lipofiele vetzuren gebonden in het molecuul.

Karakteristieke waarden

8 - 10 %
ca. 1,477
ca. 1,0 g/cm³
max. 0,5 %
max. 5 %
min. 80 %

Functionele alternatieven


TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen