ESML Cosmetic Grade

ESML Cosmetic Grade
9005-64-5
Polymeer
Polysorbate 20

Geethoxyleerde sorbitanesters worden verkregen door de ethoxylatie van sorbitanesters. Geethoxyleerde sorbitanesters zijn hydrofieler dan sorbitanesters zelf en worden gebruikt als niet-ionishce emulgator en solubilisator voor water onoplosbare actieve produkten en essentiele olien. In combinatie met sorbitanesters worden geethoxyleerde sorbitanesters ingezet als emulgator systeem voor olie in water emulsies. Geethoxyleerde sorbitanesters worden toegepast in cosmetische producten.

Karakteristieke waarden

± -11 ºC
± 16,5

TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen