ESMS

ESMS
9005-67-8
Polymeer
Polysorbate 60

Geethoxyleerde sorbitanesters worden verkregen door de ethoxylatie van sorbitanesters. Geethoxyleerde sorbitanesters zijn hydrofieler dan sorbitanesters zelf en worden gebruikt als niet-ionische emulgator en solubilisator voor water onoplosbare actieve produkten en essentiele olien. In combinatie met sorbitanesters worden geethoxyleerde sorbitanesters ingezet als emulgator systeem voor olie in water emulsies. Geethoxyleerde sorbitanesters worden toegepast in cosmetische produkten, detergenten, smeermiddelen en textieltoepassingen.

Karakteristieke waarden

45 - 55 mgKOH/g
81 - 96 mgKOH/g
± 24 ºC
± 15

Deze producten maken onderdeel uit van ESMS

Functionele alternatieven


TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen