Heliwet EH40

Heliwet EH40
126-92-1
204-812-8

Hoofdfunctionaliteiten: oppervlakteactieve stof, hydrotroop middel, emulgator

Karakteristieke waarden

38 - 44 %
max. 2,0 %
7 - 11
max. 2,5 %

Functionele alternatieven


TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen