Heloxyl A-PO4

Heloxyl A-PO4
68649-29-6
Polymeer

Heloxyl A-P04 is een fosforzuurester van een gealkoxyleerd vetalcohol in de zure vorm. Het is een gemakkelijk neutraliseerbaar anionisch tenside met dispergerende, solubiliserende en vernettende eigenschappen.

TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen