Heloxyl LBSA

Heloxyl LBSA
85536-14-7
287-494-3
Dodecylbenzene Sulfonic Acid

Heloxyl LBSA is de basis grondstof voor de produktie van lineair alkylbenzeensulfonaat. Heloxyl LBSA kan geneutraliseerd worden met een variëteit aan verschillende basen zodat er en groot aantal sulfonaten gemaakt kunnen worden, elk met hun eigen identiteit.

Karakteristieke waarden

± 1,05 g/cm³
min. 96 %
max. 1,0 %
± 310 mm²/s
± 2300 mm²/s
max. 2,0 %
max. 2,5 %

TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen