LES 28 HpH

LES 28 HpH
68891-38-3
500-234-8
Sodium laureth sulfate

LES 28 is een oplossing van dinatriumalkylether sulfaat. Type HpH is zelf conserverend door de verhoogde pH.

Karakteristieke waarden

± 1,04 g/cm³
26 - 28 %
< 500 mPas
max. 2 %
10,5 - 12,0

TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen