Pelargonzuur

Pelargonzuur
112-05-0
203-931-2

Pelargonzuur is een lineair, verzadigd synthetisch carbonzuur met een ketenlengte van 9 koolstofatomen. Het is een lichte heldere vloeistof die meestal wordt gebruikt als grondstof voor verdere verestering.

Karakteristieke waarden

345 - 360 mgKOH/g
± 0,91 g/cm³
8 - 14 ºC

TSD Aanvragen MSDS Aanvragen Offerte aanvragen